06.12.2014 Daytona 1.Rennen und Training 

13.12.2014 Daytona Training

20.12.2014 Daytona Training

27.12.2014 Daytona Training